ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน โรงแรมมัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา